Wie verdient de zilveren Moeierboomspeld?

DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE ONDERSCHEIDING DE ZILVEREN MOEIERBOOMSPELD IS WEER VAN START GEGAAN. Aanbevelingen voor onderscheiding de Zilveren Moeierboom moeten voor 30 april zijn ingeleverd

Sinds een aantal jaren bestaat er in Etten-Leur een bijzondere blijk van waardering: de Zilveren Moeierboomspeld. Deze onderscheiding is bedoeld voor personen die binnen Etten-Leur het onderscheid maken door hun belangeloze inzet. Deze blijk van waardering is door waard Jac van Dongen in het leven geroepen.  In samenwerking met STEP wordt hieraan sinds 2017 een speciaal tintje gegeven. 

Op de langste dag (21 juni) worden deze onderscheidingen onder feestelijke omstandigheden uitgereikt.  Voor deze onderscheidingen komen die mensen in aanmerking die zich belangeloos en voor langere periode dienstbaar hebben gemaakt op het gebied van sociaal-, cultureel-, maatschappelijk-, of sportief terrein in Etten-Leur.

Vindt u dat er u in uw kennissenkring iemand voor de Zilveren Moeierboom in aanmerking komt, dan kunt u dit kenbaar maken bij het organiserende comité.

Dit kan door een brief te schrijven waarin aangegeven zijn de speciale verdiensten van deze persoon. Een onafhankelijke jury zal de ingekomen brieven geanonimiseerd beoordelen en bepalen of de aangedragen persoon in aanmerking komt voor de Zilveren Moeierboom. 

De voorstellen moeten voor 30 april binnen zijn.  De brieven kunnen worden ingeleverd op:
Markt 64 of
Oude Bredaseweg 4. 

De indiener zal vervolgens zo snel mogelijk bericht ontvangen of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd.