'Trouwkerkje' Leur benoemd tot 40e Van Gogh Monument in Brabant


Van Goghexperts hebben de Nederlands Hervormde Kerk aan het Van Bergenplein 'op de Leur' uitgeroepen tot Van Gogh Monument. Daarmee is het aantal officiële Van Gogh Monumenten in Brabant uitgebreid naar 40. Van Gogh bezocht de kerk in 1881 en was bevriend met de familie van dominee Kam met wie hij ging tekenen in de omgeving van Etten-Leur.

Meer over de historie van het kerkje.

Het team van experts - Ron Dirven (Vincent van GoghHuis Zundert) en Helewise Berger (Het Noordbrabants Museum) - verricht onderzoek naar de relatie van Vincent van Gogh met Brabant in samenwerking met Stichting Van Gogh Brabant. Teio Meedendorp, senior researcher Van Gogh Museum Amsterdam, heeft de toekenning van het Trouwkerkje als Van Gogh monument bekrachtigd. De status onderstreept de betekenis van de locatie voor het leven en werk van Vincent van Gogh die in Brabant werd geboren en opgroeide.

Trouwkerkje van Leur


De Nederlands Hervormde kerk in Leur dateert uit 1614 en is een rijksmonument. Het interieur van de kerk bevat drie versierde tekstborden (1616-1648), kerkbanken met neogotische briefpanelen en een orgel van Jacobus Zeemans (1716). Het is eigendom van de gemeente Etten-Leur en tegenwoordig in gebruik als trouwkerkje. Regelmatig zijn er ook tentoonstellingen en concerten. De eerstvolgende mogelijkheid voor bezoekers om de kerk te bewonderen, is van 19 t/m 23 oktober. Dan vindt hier de tentoonstelling 100 jaar Suze Robertson plaats. zij werd gezien als de vrouwelijke evenknie van Van Gogh.

Meer over die tentoonstelling.

Helewise Berger: ‘Vincent van Gogh bezocht deze kerk in 1881 samen met zijn schildersvriend Anthon van Rappard. De dominee was een goede bekende en collega van Vincents vader Theodorus van Gogh.’ Schetsboeken van de kinderen van dominee Kam

Vincent van Gogh ging met enige regelmaat tekenen met de kinderen van dominee Kam. In het archief van de familie Kam zijn diverse schetsboeken bewaard gebleven met schetsen uit 1881 die in Etten en Leur zijn gemaakt. De tekeningen, die nog niet eerder zijn gepubliceerd, zijn waardevol studiemateriaal om meer te weten te komen over Vincents periode en werk in Etten-Leur. Zo vertoont een schets van een boerin die aardappelen schilt door Catharina Cornelia Kam een treffende gelijkenis met een model dat Vincent hier tekende.

Ron Dirven: ‘Tijdens zijn verblijf op de pastorie in Etten tussen april en december 1881 trok Vincent op met de kinderen van Ds. Kam, die evenals hijzelf artistieke ambities koesterden. Verder onderzoek naar de schetsboeken, documenten en foto's uit het archief van de familie Kam brengt naar verwachting meer bijzonderheden aan het licht. We zijn trots te melden dat we dit kunnen onderzoeken’.
Van Gogherfgoed in Etten-Leur


Het nieuwe monument is een waardevolle aanvulling op het Van Gogherfgoed in Etten-Leur, de gemeente waar Vincent van Gogh zijn carrière begon. De schilder beleefde in Etten-Leur een turbulente periode die van doorslaggevend belang zou blijken voor zijn verdere ontwikkeling als kunstenaar. De expositie in de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein illustreert deze fase en biedt bezoekers in combinatie met een wandeling langs de Van Gogh Monumenten een indringende inkijk in het leven van Van Gogh. Etten-Leur telt nu zes Van Gogh Monumenten.

Wethouder Etten-Leur, René Verwijmeren: “Etten-Leur heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven en werk van Vincent Van Gogh. Het verheugt ons dat dit 40e monument Van Goghliefhebbers een extra aanleiding biedt om zich in zijn verhaal te verdiepen. Met de aanstaande vernieuwing van de expositie in de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein en onder andere de gethematiseerde boerenkamer in Museum De Kunst van het Leven in het Sint Paulushofje aan de Markt, vertelt Etten-Leur samen met Zundert en Nuenen het unieke wordingsverhaal van Vincent van Gogh in Brabant."

Atlas Van Gogh in Brabant


Van Gogh Brabant zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van Vincents erfgoed en de betekenis ervan. In totaal zijn nu 40 locaties in Brabant benoemd tot Van Gogh Monument. Ze worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd in de Atlas Van Gogh in Brabant. Deze wordt volgend jaar uitgebracht in samenwerking met Het Noordbrabants Museum en uitgeverij WBOOKS met daarin nieuwe inzichten en achtergronden bij Vincents leven in Noord-Brabant.

Bekijk hier alle Van Gogh Monumenten in Etten-Leur en in de rest van Brabant.