Kandidaten voor Zilveren Moeierboom(speld) gezocht

KANDIDAATSTELLING ONDERSCHEIDING DE ZILVEREN MOEIERBOOM
Aanbevelingen voor onderscheiding de Zilveren Moeierboom moeten voor 30 april zijn ingeleverd

Sinds een aantal jaren bestaat er in Etten-Leur een bijzondere blijk van waardering. Deze onderscheiding is bedoeld voor diegene die binnen Etten-Leur het onderscheid maken door hun belangeloze inzet. Deze blijk van waardering is door waard Jac van Dongen in het leven geroepen en is genoemd Zilveren Moeierboom. In samenwerking met Step wordt hieraan sinds 2017 een speciaal tintje gegeven.

Op de derde woensdag in juni worden deze onderscheidingen onder feestelijke omstandigheden uitgereikt. Voor deze onderscheidingen komen die mensen in aanmerking die zich belangeloos en voor langere periode dienstbaar hebben gemaakt op het gebied van sociaal-, cultureel-, maatschappelijk-, of sportiefterrein in Etten-Leur.

Daarbij is het wenselijk dat de voordracht gedragen, c.q. ondersteund wordt door een aantal ondersteuners of adhesie verklaarders. Deze blijk van waardering kan zeer goed uitgereikt worden aan de zogenaamde “stille kracht” binnen een vereniging, buurt, etc.

Vindt u dat er in uw kennissenkring iemand voor de Zilveren Moeierboom in aanmerking komt kunt u dit kenbaar maken bij het organiserende comité. Dit kan door een brief te schrijven waarin aangegeven zijn; de speciale verdiensten van deze persoon. Het is niet de bedoeling dat de kandidaat op de hoogte gesteld wordt van zijn/haar voordracht.

Een onafhankelijke jury zal de ingekomen brieven geanonimiseerd beoordelen en bepalen of de aangedragen persoon in aanmerking komt voor de Zilveren Moeierboom. De voorstellen moeten voor 30 april binnen zijn. De brieven, voorzien van het e-mailadres van de indiener, kunnen worden ingeleverd op Oude Bredaseweg 4 of via e-mail zilverenmoeierboom@gmail.com. De indiener zal vervolgens zo snel mogelijk bericht ontvangen of het verzoek wel of niet wordt gehonoreerd.