Baroniepoort bij De Turfvaart Etten-Leur geopend

westpolderpad 6, Etten-leur

Regio De Baronie is een achtste Baroniepoort rijker en Etten-Leur een tweede. Nadat eerder al een toegangspoort tot de natuur bij recreatiefbedrijf De Menmoerhoeve aan de Zundertseweg werd geopend, is woensdag 28 september ook een Baroniepoort bij De Turfvaart aan het Westpolderpad onthuld door wethouder Jan van Hal (Cultuur, Toerisme & Recreatie) en Tiny Augustijn (in de huid van legende Adriaan van Bergen).
 Lees verder

Etten-Leur is een tweede Baroniepoort rijker. Nadat eerder al een toegangspoort tot de natuur bij recreatiebedrijf De Menmoerhoeve aan de Zundertseweg (Etten-Leur Zuid) werd geopend, is woensdag 28 september ook een Baroniepoort bij De Turfvaart aan het Westpolderpad in Etten-Leur Noord) onthuld. Door het brandmerken van vier symbolen op de LandStad De Baroniezuil werd de poort officieel geopend door wethouder Jan van Hal (Cultuur, Toerisme & Recreatie), Tiny Augustijn (in de huid van legende Adriaan van Bergen), Ton Stoop (De Turfvaart) en Frank Vrolijk (voorzitter Stichting Adriaan van Bergen).


Wat zijn Baroniepoorten?
Baroniepoorten zijn een initiatief van Streeknetwerk landStad De Baronie in samenwerking met ondernemers. Ze ontsluiten waardevolle natuurgebieden of bijzondere cultuurhistorische plekken in De Baronie. Zij vormen als het ware toegangspoorten. Iedere poort heeft zijn eigen thema en eigen legende. De legende vertelt een verhaal over het gebied. Alle poorten samen vertellen het verhaal van onze streek. Bij de poort kunnen bezoekers gratis parkeren en gebruik maken van horeca. Ook is of komt er een informatiepaneel met een kaart van de omgeving en is informatie aanwezig over bezienswaardigheden in de buurt van de routes. Zo ontdekt iedereen gemakkelijk de mooiste plekken van de omgeving!

De Turfvaart en het omliggende gebied
Baroniepoort De Turfvaart bestaat onder andere uit een paviljoen, een jacht- en passantenhaven en een recreatieplas. De Turfvaart grenst aan de Leurse Haven die uitmondt in rivier de Mark. In de nabijheid liggen enkele bijzondere natuurgebieden zoals Kelsdonk/Zwermlaken en Strijpen/De Berk.  In beide gebieden zijn wandelroutes uitgezet. Tevens ligt De Turfvaart langs zowel het regionale wandel- als fietsknooppuntensysteem. Ook maakt De Turfvaart deel uit van het regionaal vaarroutenetwerk.


Aangrenzende natuurgebieden
Het meest nabijgelegen natuurgebied Kelsdonk/Zwermlaken is een uniek gebied, op de overgang van zand naar klei. Sinds 1300 is dit gebied wat perceelsstructuur betreft nauwelijks veranderd. Cultuurhistorisch en aardkundig gezien is dat uniek. Ook qua landschap en natuur is het een bijzonder gebied. Het wordt door kwelwater gevoed. Weilanden gescheiden door sloten met rietkragen en dichtbegroeide frikken (bosjes) kenmerken dit gebied. Reewild, water- en weidevogels voelen zich hier thuis.


Leur en de turfvaart
Het dorp Leur had in het verleden een belangrijke functie in het kader van de overslag van turf en het vervoer daarvan naar elders. Wie kent niet het verhaal van turfschipper Adriaan van Bergen die met zijn turfschip met turf én soldaten Breda veroverde op de Spanjaarden. Dat verhaal kent hier zijn oorsprong en wordt dus ook als legendeverhaal verteld.


Kortom, bij De Turfvaart komen natuur, landschap en cultuurhistorie samen, met volop mogelijkheden voor beleving en diverse vormen van recreatie.

Baroniepoort De Menmoerhoeve
Baroniepoort de Menmoerhoeve aan de Zundertseweg ligt nabij natuurgebied de Pannenhoef.
Bos, vennen en bloemrijke weilanden typeren de Pannenhoef. Het gebied is ongeveer 580 hectare groot. Van de 14de tot de 17de eeuw werd in dit deel van Noord-Brabant de laag hoogveen afgegraven tot de zandondergrond. De bossen zijn het thuis voor zoogdieren, als bunzing en ree en vogels als groene specht en buizerd. Deze magische plek, gelegen in De Baronie, is gemarkeerd met een speciale zuil. 

In LandStad De Baronie zijn meerdere magische plaatsen. Iedere plek heeft zijn eigen geschiedenis. Er zijn er inmiddels al 8 geopend! Binnenkort komt er ook een Baroniepoort bij Boerderij Wolfslaar in Breda.
Bekijk hier het overzicht en de kaart op de website van LandStad De Baronie.

westpolderpad 6, 4871 Etten-leur